head-animal

+380982234399

Працюємо з 09:00 до 18:00

Онлайн оформлення полiсу 24/7

uk
circle

Политика відшкодування

Який порядок дострокового припинення дії договору ОСЦПВВНТЗ з ініціативи страхувальника та повернення коштів страхувальнику?
Відповідно до підпункту 18.1.1. п.18.1 ст. 18 Закону дія договору ОСЦПВВНТЗ може бути достроково припинена за письмовою вимогою страхувальника, про що він (страхувальник) зобов’язаний повідомити страховика не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії договору страхування та надати оригінал поліса страховику. У разі дострокового припинення договору страховик вилучає страховий поліс та анулює його і за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором повертає страхувальнику частку страхового платежу, яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення строку дії договору, з утриманням, у передбачених Законом випадках, понесених витрат на ведення справи, але не більше 20% цієї частки. Якщо відмова страхувальника від договору страхування обумовлена порушенням умов такого договору страховиком, такий страховик повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі у повному обсязі (п.18.2 ст. 18 Закону).

Авторизація
*
*
Генерація паролю